INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE
POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

Panel dyskusyjny „Informatyzacja administracji publicznej w Polsce – potrzeby, rozwiązania, perspektywy” został zorganizowany przez Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ w ramach zadania 6 projektu „WSISIZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW) - Z nami ułożysz swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków UE pt. „Współpraca z potencjalnymi pracodawcami”.

Panel odbył się w dniu 7 czerwca 2011 r. o godz. 17.00 w budynku WSISiZ przy ul. Newelskiej 6 w auli N2. W panelu uczestniczyło łącznie ponad 60 osób, w tym:
 1. Moderator - dr Jan W. Owsiński, kierownik projektu UE „WSISIZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW) – Z nami ułożysz swoją przyszłość”, nauczyciel akademicki WSISiZ, pracownik naukowy Instytutu Badań Systemowych PAN, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych
 2. Prelegenci:
  2a. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA:
  dr Zbigniew Olejniczak, dyrektor
  mgr Izabela Adamska, kierownik projektu
  mgr Konrad Kuczyński, kierownik projektu
  2b. TK Telekom Sp. z o. o.:
  dr inż. Andrzej Wilk, koordynator projektów informatycznych i telekomunikacyjnych
  2c. Oddział Regionalny KRUS w Warszawie:
  mgr inż. Paweł Zalewski, główny specjalista IT w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie
  2d. Przedstawiciele władz uczelni i wydziału:
  prof. nzw. dr hab. Maciej Krawczak, rektor WSISiZ
  dr Irena Woroniecka-Leciejewicz, dziekan Wydziału ITZ WSISiZ
  dr inż. Andrzej Kałuszko, prodziekan Wydziału ITZ WSISiZ
 3. Nauczyciele akademiccy
 4. Studenci i Absolwenci WSISiZ.
Przeprowadzony panel spotkał się z żywym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba jego uczestników. Stanowi to potwierdzenie wagi podjętej tematyki. Panel stał się forum wymiany myśli między władzami wydziału, nauczycielami akademickimi, pracodawcami i studentami. Wystąpienia prelegentów, a także głosy w dyskusji koncentrowały się na potrzebach i kierunkach rozwoju informatyzacji administracji publicznej w Polsce. W dyskusji panelowej zwrócono uwagę, że informatyzacja administracji publicznej wpisuje się w potrzeby społeczeństwa informacyjnego i jest możliwa dzięki upowszechnieniu cyfrowych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) - Z Nami Ułożysz Swoją Przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego