Informatyzacja sektora zdrowia i leków
- pacjenci, służba zdrowia, podmioty gospodarcze, administracja

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) - Z nami ułożysz swoją przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego