Informatyzacja sektora zdrowia i leków
- pacjenci, służba zdrowia, podmioty gospodarcze, administracja

W dniu 11 grudnia 2012 roku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania odbyło się spotkanie panelowe pod tytułem Informatyzacja sektora zdrowia i leków - pacjenci, służba zdrowia, podmioty gospodarcze, administracja, zorganizowany został przez Wydział Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ w ramach projektu „WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) - Z nami ułożysz swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Panel miał miejsce w siedzibie uczelni w Warszawie przy ul. Newelskiej 6 w sali N2.
Program spotkania przewidywał wystąpienia 4 prelegentów oraz dyskusję obejmującą także odpowiedzi na pytania z sali.

Członkowie panelu i tematy ich wystąpień:

  • Marcin Kędzierski, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia „Inicjatywy Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne” (prezentacja PDF)
  • Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia „Aktualne uwarunkowania tworzenia nowoczesnego systemu informacji w ochronie zdrowia” (prezentacja PDF)
  • Janusz Kaszuba, Eversoft Sp. z o.o „Praktyczne aspekty informatyzacji placówek medycznych w Polsce” (prezentacja PDF)
  • Krzysztof Nyczaj, dziennikarz tygodnika Służba Zdrowia, ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska „Cyfrowe szpitale. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Informatyzacja polskich szpitali na tle doświadczeń europejskich” (prezentacja PDF)
Panel dyskusyjny zorganizowany jest przez WIT w ramach projektu „WSISiZ dla gospodarki opartej na wiedzy (GOW) - Z nami ułożysz swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Po przedstawieniu prezentacji, prelegenci odpowiadali na pytania uczestników panelu oraz wysłuchali opinii osób zainteresowanych.

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) - Z nami ułożysz swoją przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego