Dostosowanie istniejącego kierunku studiów Informatyka, studia I i II stopnia, do potrzeb rynku pracy PDF Print

Rekrutacja

Uczestnictwo w odpowiednich zajęciach jest obligatoryjne dla studentów Wydziału Informatyki WSISiZ.