WSISiZ DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW) - Z nami ułożysz swoją przyszłość PDF Print

W Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania rozpoczęto realizację projektu "WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW): Z Nami Ułożysz Swoją Przyszłość".

Projekt obejmuje szereg zadań i działań Szkoły, w tym uruchomienie kierunku Administracja (Informatyka w Administracji), a także nowych przedmiotów na istniejących kierunkach. Niezależnie od tego w ramach Projektu odbywać się będą staże studenckie oraz panele z udziałem potencjalnych pracodawców. Projekt będzie wspierał działalność uczelnianego Biura Karier.