Staże studenckie 3-miesięczne dla studentów PDF Print

Rekrutacja

O staż może ubiegać się student Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania, który pisemnie potwierdził zapoznanie się z regulaminem i złożył w dziekanacie w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia naboru na staże następujące dokumenty:

Staż może, za zgodą dziekana, zostać zaliczony jako studencka praktyka zawodowa, pod warunkiem prowadzenia wymaganej dla jej zaliczenia dokumentacji.

W tym roku przewidujemy przyznanie 3 staży dla studentów Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania.

Dokumenty